Seghärdning utförs på följande sätt, godset genomvärms till ca 860°C, varefter det snabbkyles i olja. Därefter följer en anlöpning vid 500 – 650°C.

Typiska egenskaper på produkten: Härdning av stål med 0,3 – 0,5% C med efterföljande anlöpning vid 500 – 700°C ger i allmänhet en bra kombination av hög hårdhet och god seghet, som utnyttjas i axlar, lyftkrokar m m. Hårdhet ca 270 – 330 HB.

Norrlands Härdindustri seghärdar bland annat axlar till skogindustrimaskiner. Den flexibla produktionskedjan garanterar snabba leveranser till hög kvalitet.