Sätthärdning är en termokemisk ythärdningsmetod. Ett stål med låg kolhalt, oftast under 0,20% C, kolas upp i ytan till ca 0,7-0,9% C. Vid den efterföljande härdningen erhålles en hög ythårdhet och en seg kärnstruktur. Den höga ythårdheten ger ett högt slitagemotstånd.

Norrlands Härdindustri sätthärdar en stor mängd produkter åt bl a bilindustrin. Produktionen går dygnet runt och för närvarande har vi kapacitet för 10 ton härdgods per dygn. Vi kan erbjuda leveranser på 1 – 5 dygn.

Sätthärdning

Sätthärdning