Glödgningar

Norrlands Härdindustri erbjuder olika typer av glödgningar.

Mjukglödgning: Glödgning innebär en uppmjukning av grundmetallen för att få den mer smidbar. Processen innebär en reglerad uppvärmning och långsam avkylning vilket framkallar mjukhet i metallen. Dessutom avlägsnar processen gaser, utlöser spänning och förhöjer de mekaniska egenskaperna i legerat stål. Detta utförs i allmänhet med en temperatur på omkring 700°C.
Avspänningsglödgning: För att frigöra metallen från spänningar värms produkten upp till 550 – 650 grader.