Vi har över 30 års erfarenhet inom värmebehandling. Bland kunderna återfinns bland annat bil och skogsindustrin.
En snabb och flexibel produktionskedja innebär att vi kan skräddarsy lösningar åt våra kunder och garantera snabba leveranser. Vår verksamhet är ISO certifierad via Qvalify. 


Kvalitetspolicy
Vi erbjuder värmebehandling av stål och metallprodukter till kunder i hela Sverige. Vår strävan är att erbjuda en pålitlig och flexibel produktion av hög kvalitet med korta ledtider. Till vår hjälp har vi de riktlinjer som återfinns i ISO 9001:2015 och andra tillämpliga lagar och föreskrifter.

Miljöpolicy
I vår verksamhet eftersträvar vi effektiv användning av material och energi där låg förbrukning, liten miljöpåverkan samt återvinning är ledstjärnor. Till vår hjälp har vi de riktlinjer som återfinns i ISO  15000:2015 och andra tillämpliga lagar och föreskrifter.